سانجی یانگ

SANJIANG نمایندگی رسمی

CREATE A SAFE WORLD ENJOY SMARTLIFE

اچ دی فایر

HD FIRE REPRESENTATIVE IN I.R.IRAN

محصولات تخصصی اطفا

LIFECO

در ایران LIFECOنمایندگی رسمی

Official representative of LIFECO in the Islamic Republic of Iran

بیشتر +

محصولات HD FIRE PRTECT

    شرکت HD FIRE OPRTECT که با برند HD شناخته میشود یکی از برندهای فعال در زمینه تولید محصولات اطفا حریق آبی و کف بوده که محصولات گسترده و با کیفیتی در سطح بین المللی هنگام با استاندارد های

بیشتر +

محصولات SANJIANG

 شرکت Shenzhen Fanhai Electronics که با یرند SANJANG در سیستم های اعلام حریق در دنیا شناخته شده است یکی از سه برند برتر و پر کاربرد در کشور چین با استادارد LPCB بوده که در بسیاری از کشور های

بیشتر +

محصولات Lifeco

 شرکت Lichfield Fire & Safty Equpment که با برند LIFE CO در دنیا شناخته میشود فعال در زمینه تجهیزان سیستم های اعلام و اطفاء حریق میاشد محصولات این برند در کارخانه ای امارات تولید و به بازار

هدف ما ، امنیت شماست
بالا