• محصولات SANJIANG

   شرکت Shenzhen Fanhai Electronics که با یرند SANJANG در سیستم های اعلام حریق در دنیا شناخته شده است یکی از سه برند برتر و پر کاربرد در کشور چین با است

 • SANJIANG

                        

 • تقدیر نامه ها

                            

 • محصولات Lifeco

   شرکت Lichfield Fire & Safty Equpment که با برند LIFE CO در دنیا شناخته میشود فعال در زمینه تجهیزان سیستم های اعلام و اطفاء حریق میاشد محصولات این برن

 • محصولات HD FIRE PRTECT

      شرکت HD FIRE OPRTECT که با برند HD شناخته میشود یکی از برندهای فعال در زمینه تولید محصولات اطفا حریق آبی و کف بوده که محصولات گسترده و با کیفیتی د

 • مدارک کیفی

         

 • Imen Gostar Sangesar

  The engeniring company of Imen Gostar Sangesar is consist of four technical and engeniring,executive,commercial and training section with the purpouse

بالا