تیم طراحی و مشاوره معماری

07:39 1396/01/01

تیم نظارت و مشاوره معماری شرکت ایمن گستر سنگسر با مدیریت مستقیم آقای مهندس ابراهیمی عضو کمیته تخصصی هیئت تدوین کنندگان مبحث سوم مقررات ملی ساختمان آماده راهنمایی و مشاوره در خصوص ایمنی معماری کلیه پروژه های مسکونی،اداری،تجاری صنعتی و...میباشد .همچنین این شرکت با بهرمندی از مهندسین معماری و عمران با تجربه (پایه یک نظام مهندسی)مسلط به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حسن اجرای ایمنی معماری در پروژه های ساختمانی در حال جریان این شرکت نظارت دقیق و مستمر دارند.

بالا