تیم طراحی و مشاوره مکانیک

10:01 1394/03/15

در بخش مکانیک شرکت ایمن گستر مهندسین مکانیک سیالات مطابق با استاندارد های بین المللی (NFPAآمریکا و BS انگلستان ) به طراحی سیستم های اطفاء حریقدستی و اتونماتیک ، طراحی خطوط لوله (PIPING)، طراحی و محاسبه پوستر پمپ های آتش نشانی واگزاست فن ها های سانتریفیوژ و ....می پردازد همچنین این واحد به طراحی سیستم های پیشرفته گازی اتوماتیک (FM200,Halogr,Pjrogen)پرداخته است.

واحد نظارت بخش مکانیک ، به نظارت مستمر بر روند اجرای مهندسی صحیح پروژه های در حال اجرای تاسیسات مکانیکی آتش نشانی پرداخته تا با استانداردهای بین المللی و ضوابط آتش نشانی مطابقت داشته باشد .

 

بالا