توضیحات

11:31 1395/05/25

واحد بازرگانی شرکت ایمن گستر سنگسر متشکل از دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی با هدف تامین و توزیع اجناس با کیفیت در صنعت ایمنی و آتش نشانی اقدام به اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر همچون Lifeco انگلستان،HD fire هند و AGNI با استانداردهای L.PC.Bانگلستان،UL آمریکا،Bsi انگلستان و FM فرانسه شده است.

همچنین نمایندگان این شرکت در بخش بازرگانی داخلی در حال ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات این شرکت می باشند.

 

بالا