فروش

15:31 1395/12/30

با توجه به اینکه شرکت مهندسی ایمن گستر سنگسر بصورت مستفیم اقدام به اخد نمایندگی محصولات اعلام واطفا حریق از کمپانی های خارجی و داخلی در صنعت ایمنی و آتش نشانی نموده و  ایجاد شبکه گسترده فروش در سراسر کشورقیمت ها ی تمام شده برا ی مصرف کنندگان کاهش داده بدین ترتیب با قیمت مناسب و کیفتی منطبق با ساتاندارد های مرجع بین المللی پروژه های عمرانی تجهیز میگرددند

 

 

بالا