توضیحات

17:38 1397/10/22

شرکت مهندسی ایمن گستر سنگسر متشکل از 4واحد فنی و مهندسی،اجرایی،بازرگانی  با هدف گسترش فرهنگ ایمنی در حال ارائه خدمات به کلیه هموطنان گرامی میباشد.

فعالیت اصلی واحد فنی و مهندسی این شرکت در زمینه  طراحی ،خدمات مشاوره و نظارت دقیق و مستمر با بهرمندی از مهندسین مجرب و مسلط بر کلیه پروژه های عمرانی در خصوص مباحث ایمنی معماری،اعلام و اطفاء حریق و اخذ تائیدیه ایمنی میباشد.

واحد اجرایی این شرکت با بهرمندی از کادر اجرایی متخصص و با تجربه در زمینه اجرای تاسیسات مکانیکی (سیستمهای اعلام حریق،فن فشارمثبت و...)و الکتریکی (سیستمهای اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر ،روشنایی اضطراری...) در حال ارائه خدمات فنی میباشد.

واحد بازرگانی این شرکت با اخذ نمایندگی فروش انحصاری در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق در حال ارائه خدمات فروش و پس از فروش اجناس با کیفیت استانداردهای LPCB انگلستان،UL آمریکا و FM فرانسه میباشد.

 

 
بالا